Top

 

 

 

I

 

 

 

Bøgerne

 

 

 

I

 

 

 

Forfatter / Illustrator

 

 

 

I

 

 

 

Til Læreren

ABC-lydret

ABC-lydret er bøger på tre niveauer til den allerførste læsning.

Hver bog er en sammenhængende historie, hvor de flotte tegninger understøtter læsningen ved at fortælle det, der ikke kan siges med ord.

Ordene er lydrette eller lydnære, og de skaber sammen med illustrationerne en historie med handling. Bøgerne kan læses i børne- haveklassen og 1. klasse, så snart børnene har lært bogstavernes lyde og skal til at sætte dem sammen til ord.

 

 

A

En ko og en so

Do er en ny ko.

Mi er en ny so.

De må bo i hø.

 

>> Se bogen

 

>> Bestil bogen

 

>> Download opgaver

Ib og An

Ib og An må gå.

Åh.

Av, av.

 

>> Se bogen

 

>> Bestil bogen

 

>> Download opgaver

Al må så

Al må så.

Al må ud.

Se nu de to.

De må dø.

 

>> Se bogen

 

>> Bestil bogen

 

>> Download opgaver

Mø og en tå

Åh.

Av, av.

Se Mø.

Se en tå.

 

>> Se bogen

 

>> Bestil bogen

 

>> Download opgaver

B

An får en kat

An har to mus.

Må hun få en kat?

 

>> Se bogen

 

>> Bestil bogen

 

>> Download opgaver

Mal nu, Bo

Mor er gal.

Hun ser på Bos væg.

Den er gul.

 

>> Se bogen

 

>> Bestil bogen

 

>> Download opgaver

Se en tyv

Jan er en tyv.

Han vil ind

i en bil.

Nu må han væk.

Dyt, dyt.

 

>> Se bogen

 

>> Bestil bogen

 

>> Download opgaver

Liv vil op

Liv vil op.

Dan ser på Liv.

”Pas nu på, Liv.

Kom ned.”

Men vil Liv ned?

 

>> Se bogen

 

>> Bestil bogen

 

>> Download opgaver

C

En gal tyr

Kit ser en grå tyr.

Hun går ind til den.

Men den grå tyr er gal.

Kan Kit nå ud?

 

>> Se bogen

 

>> Bestil bogen

 

>> Download opgaver

Det blå fly

Mor er i det blå fly.

Det er væk

bag en sky.

Men der er mor.

 

>> Se bogen

 

>> Bestil bogen

 

>> Download opgaver

Max er væk

Max er væk.

Var det en ko,

der åd Max?

Nej.

Var det en and, der åd Max?

Nej.

Var det den grå kat?

 

>> Se bogen

 

>> Bestil bogen

 

>> Download opgaver

Løb nu, Tim

Ane og Tim er på tur.

”Se nu.

Der er bus 2.

Løb nu, Tim.

Løb.”

Kan Tim nå den bus?

 

>> Se bogen

 

>> Bestil bogen

 

>> Download opgaver

 

Forfatter / illustrator

Kirsten Ahlburg

Kirsten Ahlburg er uddannet lærer, og allerede under uddannelsen specialiserede hun sig i specialpædagogik og det at skrive let. Hun debuterede i 1985 med læselet ungdomsbogen ”Skal vi danse”, og er i dag en af de mest læste forfattere på læselet-området for børn, unge og voksne.

Hun er kendt i de fleste skoler landet over i Danmark og Sverige for sine læseletbøger – især for den populære Bo-serie. Den er som mange af hendes andre bøger for børn på lix 5.

De sidste år er hun gået endnu længere ned i såvel lix som lettal, og hun har kastet sig over at skrive lydretbøger på lix 3 – 4. Hos forlaget Turbine har hun skrevet læseletbøger for såvel børn som unge. I anmeldelser omtales forfatteren som mester i at skrive læselet og som en af Danmarks bedste læselet forfattere, og i den seneste anmeldelse på læselyst.dk står der følgende:

”Det er SÅ svært at lave en tekst til netop denne målgruppe. Dét at bogen skal være letlæselig og samtidig have et fængende indhold er på ingen måde en nem opgave. Det lykkedes i dén grad for Kirsten Ahlburg.”

Susanna Hartmann

Susanna har arbejdet selvstændigt som fuldtidstegner siden 1973 og har til dato illustreret mere end 260 bøger, mest til børn. Lige fra H.C. Andersens eventyr og Molbohistorier til nutidige let-læsningsserier samt mange billedbøger, heraf nogle med egen tekst. Desuden tegner hun masser af nisser og kalendere til jul.

Kirsten Gjerding

Jeg er freelance illustrator og arbejder i kontorfællesskabet Zebra Pressebureau i København. Jeg illustrerer bøger for børn og unge, ligesom jeg laver illustrationer til aviser og magasiner. Mine kunder er mest bogforlag og medievirksomheder. Når jeg illustrerer bøger har jeg tæt et samarbejde med forfatteren for at sikre, at tekst og illustrationer går op i en højere enhed. Jeg er uddannet fra Danmarks Designskole og fra Konstfack i Stockholm.

Gunhild Rød

Autodidakt tegner med baggrund i dansk tegnefilm. Stor erfaring i den pædagogisk formidlende illustration.

Jeg nyder at tegne til letlæsningsgenren. Her skal jeg få mest muligt ud af den korte tekst. Handlingen skal være tydelig i tegningerne til støtte for begynderlæseren. Samtidig må stregen gerne være sjov og tilføje teksten lidt. Så har jeg det nemlig også sjovt, når jeg arbejder!

TURBINE · Balticagade 10, 2. ·  8000 Århus C · Tlf. 86 12 79 16 · post@turbine.dk · CVR: 27 97 94 32

Til Læreren

Af Marianne Skovsted Pedersen

 

ABC-bøgerne er bøger til den allerførste læsning. Hver bog er en sammenhængende historie med tekster, der består af lydrette eller lydnære ord, samt ord fra listen over de 120 mest almindelige ord. Bøgernes flotte illustrationer understøtter læsningen ved at fortælle det, der ikke kan beskrives med ord.

 

Serien omfatter tre niveauer:

 

Niveau A

Det laveste niveau med tekster, der udelukkende består af ord med et eller to bogstaver. Alle ord er i én stavelse med en enkelt konsonant i for- eller udlyd.

 

Niveau B

Dette niveau består af tekster med ord på højst tre bogstaver. Alle ord er i én stavelse, og der er ingen ord med to konsonanter i forlyd eller udlyd undtagen ved de få ord, der er fra listen over de 120 mest almindelige ord.

 

Niveau C

Det højeste niveau med tekster, der indeholder ord på tre bogstaver. Enkelte ord har to stavelser,

og der kan forekomme ord med to konsonanter i forlyd eller udlyd.

 

Lydret læsning

Forudsætningen for at læse en tekst er, at man kan identificere det skrevne ord. Det sker ved at omsætte skrifttegn til sproglyde, og det er derfor af grundlæggende betydning, at begynderlæseren har kendskab til sammenhængen mellem alfabetets bogstaver, og de lyde bogstaverne repræsenterer.

 

Afkodningen af et ord kræver, at der foregår en lydelig syntese. Hvilket vil sige, at læseren formår at kæde de enkelte bogstavlyde sammen til et ord. Hos læsere foregår dette automatiseret (ubevidst), men hos begynderlæseren er det en proces, der fordrer stor opmærksomhed og masser af træning.

Det er vigtigt, at læseteksternes ordmateriale er tilpasset læserens niveau, og de første tekster skal derfor tilgodese begynderlæserens mulighed for at træne den lydelige syntese i overskuelige og lydrette ord.

 

I det danske sprog indgår en række hyppigt forekommende småord, der ikke alle er lydrette, og det er derfor særdeles hensigtsmæssigt, at begynderlæseren ikke skal lydere sig igennem disse gang på gang.

 

Disse ord bør hurtigst muligt lagres som ”paratord”. Det vil sige ord, der læses ”ortografisk” – som én sammenhængende lydklynge. Dette gøres bl.a. via hyppige møder med disse ord, og læsetekster på begyndertrinnet bør være fyldt med disse småord.

 

I ABC-bøgerne kan begynderlæseren få succes med læsning på egen hånd ved hjælp af lydelige

afkodningsstrategier tilpasset den enkeltes niveau. Samtidig præsenteres læseren for en række af de hyppigst forekommende småord gentagende gange.

 

 

Bøgerne i undervisningen

Det første step mod flydende læsning er automatiseret læsning, hvor afkodningen er præcis og

foregår uden problemer ved brug af hensigtsmæssige afkodningsstrategier. En sådan færdighed kræver træning, træning og atter træning i tekster på læserens niveau.

 

Så snart eleven har forståelse for enkle bogstav-lydsammenhænge og dermed er parat til at prøve kræfter med den lydelige syntese vil ABC bøgerne være velegnede:

- som modeltekst for klassens eller gruppers fælles undervisning i læsestrategier.

- som individuel træningstekst, hvor den enkelte elev eller grupper af elever læser i eget tempo og på passende niveau. Det er her, eleverne skal opleve, at de faktisk kan læse en tekst uden hjælp.

 

ABC-bøgerne er primært materiale til indlæring og understøttelse af afkodningsfærdigheder, og eleverne bruger på dette stadie af læseudviklingen mange resurser på denne proces. Alligevel vil en vis opmærksomhed på bogens indhold i tekst og billeder have betydning for afkodningen. At gøre sig tanker om bogens handling både før og undervejs i læsningen forbereder læseren på tekstens ord og forbinder dermed forudgående viden og færdigheder med evt. nye ord.

 

Opgaver

Til alle bøger er der udarbejdet opgaver, som kan downloades gratis fra seriens hjemmeside og på turbine.dk. Opgaverne indeholder aktiviteter, der udvikler og understøtter både afkodnings- og forståelsesstrategier og er tilpasset elevernes niveau. Det er dog nødvendigt, at læreren sammen med eleverne gennemgår instruktioner og opgaver, da teksten her er lidt sværere end i bøgerne. Strukturen er således bygget op over læseforståelsesstrategier, der knytter sig til ”Før du læser”, ”Mens du læser” og ”Når du har læst”. Strategier, som eleverne med tiden bevidstgøres omkring, med henblik på at forberede sig til mere udfordrende tekster med fokus på at tilegne sig viden og oplevelse. Den lydelige syntese og indlæring af paratord er selvsagt en vigtig del af opgaverne. Opgavetyperne er tilpasset behovet for såvel variation som gentagelse. Kendte opgavetyper muliggør elevernes selvstændige arbejde med opgaveløsningen.

 

 

 

FORENKLEDE FÆLLES MÅL

 

Turbine Forlagets ABC bøger er udviklet med henblik på at tilgodese færdigheds- og vidensmål

indenfor kompetenceområderne SPROG (i børnehaveklassen) og LÆSNING (efter 2. klassetrin) i Forenklede Fælles Mål.

 

 

 

FOR BØRNEHAVEKLASSEN

 

Kompetencemål for SPROG

Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.

 

Færdigheds- og vidensmål: Sproglig bevidsthed

Eleven kan eksperimentere med rim, bogstavlyde, ord og sætningsdannelse.

 

Færdigheds- og vidensmål: Læsning

Eleven kan eksperimentere med at læse små tekster i forskellige medier.

 

 

 

FOR 2. KLASSE

 

Kompetencemål for læsning

Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge.

 

Færdigheds- og vidensmål: afkodning

Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert.

 

Færdigheds- og vidensmål: tekstforståelse

Eleven kan kombinere tekst og baggrundsviden til at skabe sammenhængen forståelse

 

Målopfyldelsen kan evt. udvides med aktiviteter der dækker færdigheds- og vidensområder som Samtale, Finde tekst, Krop og drama, It og kommunikation og Skrivning.

 

 

ABC-lydret er bøger på tre niveauer til den allerførste læsning.

Hver bog er en sammenhængende historie, hvor de flotte tegninger understøtter læsningen ved at fortælle det, der ikke kan siges med ord.

Ordene er lydrette eller lydnære, og de skaber sammen med illustrationerne en historie med handling. Bøgerne kan læses i børne- haveklassen og 1. klasse, så snart børnene har lært bogstavernes lyde og skal til at sætte dem sammen til ord.

 

TURBINE · Tlf. 86 12 79 16 · post@turbine.dk